SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAWIDZU

09-226 ZAWIDZ KOŚCIELNY ul.Mazowiecka 47,  tel./fax: (24)276-61-11    e-mail:sp@zawidz.pl

:: 20 Czerwca 2019 r.- imieniny obchodzi: Bogna, Florentyna, Rafał ::
mar 01 2009
Comenius-"Rowerem po Europie"
Redaktor: Administrator   
01.03.2009.
ENGLISH VERSION

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ NASZĄ SZKOŁĘ ZOSTAŁ  WYSOKO OCENIONY
I OTRZYMAŁ STATUS  „PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI”.
Projekt „Rowerem po Europie” miał na celu zintegrowanie uczniów w wieku 12-14 lat z czterech krajów europejskich (Francja, Polska, Węgry i Turcja) poprzez działania w trzech dziedzinach: język angielski, sport i środowisko.Praca w tych trzech obszarach miała swój finał we wspólnych tygodniowych  wycieczkach rowerowych w dwóch krajach partnerskich.Przed wspólnymi wycieczkami uczniowie realizowali działania:
 •   W pierwszym roku projektu wysyłali opracowane przez siebie prezentacje i filmy przedstawiające ich samych, szkoły, miejscowość, region i kraj. Umożliwiło im to wzajemne poznanie i dobór partnerów, z którymi komunikowali się regularnie na comiesięcznych sesjach chatu.
 • Poznawali historię rowerów w poszczególnych krajach, wykorzystanie rowerów przez mieszkańców oraz wpływ na środowisko naturalne. Dzielili się rezultatami badań na ten temat podczas chatów i wysyłając informacje w formie wykresów. W rezultacie, powstała broszura w języku angielskim podsumowująca wykorzystanie rowerów w poszczególnych krajach.
 • W drugim roku projektu uczniowie tworzyli foldery turystyczne pięciodniowej wycieczki rowerowej po swoim regionie  zawierające trasę wycieczki, ciekawe miejsca do zwiedzania,  miejsca noclegów i posiłków. Następnie, po opracowaniu kryteriów oceny, uczniowie i nauczyciele drogą głosowania wybrali dwie najciekawsze propozycje wycieczek, które odbyły się w Polsce i Turcji.
 • W czasie trwania projektu uczniowie trenowali jazdę rowerem przygotowując się do tygodniowej wycieczki.
  Podsumowując, działania szkół partnerskich służyły wzajemnemu poznaniu, poszerzeniu wiedzy o korzyściach płynących z jazdy rowerem, szczególnie w aspekcie ekologicznym posługując się językiem angielskim.

SZKOŁY PARTNERSKIE PROJEKTU "Rowerem po Europie"

SZKOŁA PODSTAWOWA  ZAWIDZU KOŚCIELNYM

ZAWIDZ KOŚCIELNY
-POLSKA
http://www.sp.zawidz.pl/

Szkoła funkcjonuje w środowisku wiejskim, większość rodzin utrzymuje sie z pracy w gospodarstwie rolnym. Około 10 % uczniów pochodzi zrodzin bezrobotnych, zagrożonych marginalizacja społeczna, zamieszkujących tereny byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych

COLLEGE SAINT EXUPERYHELLEMMES (przedmieście Lille)
- FRANCJA
http://ape59260.free.fr/
college/index.php
 
Szkoła znajduje się na przedmieściach Lille,  największego miasta w północnej Francji. Jest w niej 600 uczniów spośród których 20% pochodzi z mniejszości etnicznych(szczególnie z Afryki Północnej). Większość uczniów pochodzi z rodzin klasy średniej.

REMETEKERTVAR ALTALANOS ISCOLABUDAPESZT- WĘGRY
http://www.remete.ini.hu/
Ośmioklasowa szkoła podstawowa na przedmieściach stolicy. Wielu uczniów pochodzi z rodzin, w których jedno z rodziców nie mówi po węgiersku. Rodziny te oczekują nauczania języków obcych na wysokim poziomie. Jest grupa uczniów ze specjalnymi potrzebami
 

Ö. DARÜSSAFAKA ILKÖGRETIM OKULU 

ISTAMBUŁ- TURCJA
http://www.darussafaka.k12.tr/

Szkoła dla dzieci osieroconych i biednych z internatem. Uczniowie korzystają ze stypendiów socjalnych. Uczą sie języka angielskiego od klasy IV. Pochodzą z różnych części Turcji z rodzin o niskim poziomie społeczno-ekonomicznym.

PREZENTACJA SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE NA SPOTKANIU W LILLE

  
DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PROJEKTU:

Data

Opis działania

Zaangażowane osoby

Październik 2007 Przygotowanie multimedialnej prezentacji szkoły, miejscowości, regionu i kraju
Uczniowie  grupy „Comenius”, nauczyciel informatyki i języka angielskiego
 Listopad
2007
Pokaz prezentacji szkół partnerskich pozostałym uczniom i nauczycielom oraz rodzicom. Przygotowanie  gazetek ściennych przedstawiających szkoły partnerskie.Uczniowie  grupy „Comenius”, szkolny koordynator projektu
- nauczyciel j. angielskiego
 Grudzień
2007
Utworzenie grup międzynarodowych i rozpoczęcie komunikowania się z partnerami poprzez chat Uczniowie  grupy „Comenius”, nauczyciel informatyki i języka angielskiego
Styczeń 2008Wyszukiwanie informacji o środkach transportu w Polsce z uwzględnieniem  historii użycia roweruUczniowie  grupy „Comenius”
Luty
2008
Przygotowanie ankiety o wykorzystaniu rowerów w krajach partnerskichUczniowie  grupy „Comenius”, nauczyciel
j. angielskiego
Marzec 2008Przeprowadzenie ankiety w naszym środowisku
Przeprowadzenie lekcji o historii środków transportu
Uczniowie  grupy „Comenius”
Nauczyciel historii
Kwiecień2008Analiza odpowiedzi z ankiet przysłanych przez kraje partnerskich szkół
Przygotowanie tabeli porównującej środki transportu w poszczególnych  krajach
Uczniowie  grupy „Comenius”, szkolny koordynator projektu
Maj2008    a)Przygotowanie broszury: pozytywne aspekty jazdy na rowerze, wykorzystanie rowerów w obszarze wiejskim i miejskim.

POBIERZ WYNIKI ANKIETY(pdf)>>

b) Poznawanie przepisów ruchu drogowego ( znaki drogowe)
c) Wycieczka rowerowa po naszym
terenie.

d) wizyta robocza w szkole koordynującej w Lille – Francja
Uczniowie  grupy „Comenius”, nauczyciel informatyki, nauczyciel j. angielskiego
Nauczyciel techniki
 
Nauczyciel wychowania fizycznego, uczniowie  grupy „Comenius”
Czworo uczniów z grupy „Comenius”, nauczyciel
j. angielskiego, nauczyciel
j. polskiego- opiekun samorządu szkolnego

Październik 2008
Listopad
2008
Opracowanie folderu turystycznego pięciodniowej wycieczki rowerowej po naszym regionie  zawierającego ciekawe miejsca do zwiedzania, trasę wycieczki,  miejsca noclegów i posiłków. 
Uczniowie  grupy „Comenius”, nauczyciel informatyki, nauczyciel j. angielskiego

Grudzień 2008Wysłanie folderu wycieczki partnerom 
Styczeń 2009Opracowanie kryteriów  oceniania folderów Przeglądanie folderów ze szkól partnerskich i wybór dwóch najbardziej interesujących..Uczniowie  grupy „Comenius”, szkolny koordynator projektu
- nauczyciel j. angielskiego
Luty- marzec
2009
Przygotowanie się do pierwszej wspólnej wycieczki rowerowej w Polsce
- przygotowanie rowerów- bezpieczeństwo podczas jazdy w grupie
Uczniowie  grupy „Comenius”, nauczyciel techniki
Kwiecień 2009 Organizacja  wycieczki:
-rezerwacja noclegów i  posiłków
-wypożyczenie rowerów
-zabezpieczenie wycieczki przez policję i straż miejską- rezerwacja przewodników i biletów wstępu- przygotowanie imprezy powitalnej
- pozyskanie materiałów reklamowych promujących Mazowsze i Unię Europejską
Nauczyciele, władze lokalne, Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu i Płocku, Urząd Miasta Płocka- Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, straż miejska, rodzice,
lokalni artyści ludowi
Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Centrum Informacji Europejskiej w Płocku
i Warszawie
 
Maj
2009       
11-15 maja 2009r. Międzynarodowa Wycieczka rowerowa po terenie Mazowsza


18-23 maja 2009r. Wycieczka rowerowa w Turcji 
Ośmiu uczniów  i  trzech nauczycieli naszej szkoły, policja straż miejska,  20 uczniów i 7 nauczycieli ze szkół partnerskich

Dziewięciu uczniów  i  trzech nauczycieli naszej szkoły
Czerwiec 2009Gazetka ścienna z opisami i galeria zdjęć z przeprowadzonych wycieczek rowerowych.Publikacja na szkolnej stronie WWW galerii zdjęć z wycieczek
www.sp.zawidz.pl 
Uczniowie  grupy „Comenius”, nauczyciel informatyki, nauczyciel j. angielskiego

FRAGMENT FIMU Z POWITANIA NASZYCH PARTNERÓW W SZKOLE W ZAWIDZU 

 

Kilka losowych fotografii z realizacji projektu, więcej można zobaczyć w naszej GALERII>>

 

SKANY ARTYKUŁÓW Z PRASY LOKALNEJ

  

EWALUACJA I MONITORING:
Nauczyciele zaangażowani w pracę nad projektem rozmawiali  regularnie za pomocą Internetu  i analizowali postępy i problemy związane z jego realizacją.
Uczniowie spotykali się raz w miesiącu na regularnych sesjach „chatu” kiedy to rozmawiali na jeden z tematów związanych z projektem; był to również odpowiedni moment dla oceny ich zaangażowania i postępów w realizacji przez nauczycieli. Szkoły prowadziły dziennik projektu, w którym zapisywano postępy i trudności w realizacji poszczególnych zadań z odpowiednimi uwagami. Odbywały się regularne spotkania nauczycieli, uczniów i rodziców, na których dyskutowano o postępach w realizacji projektu, wyrażano swoje opinie, pomysły i wnioski do dalszej pracy. Dokonano ewaluacji wspólnych wycieczek - partnerzy przesłali swoje opinie na temat organizacji wycieczek wskazując dobre i słabe strony i proponując lepsze rozwiązania. Podczas spotkań we Francji, Polsce i Turcji nauczyciele prowadzili dyskusje na temat osiągniętych celów, komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielami, napotkanych problemów i możliwości kontynuacji współpracy w przyszłych projektach. Na koniec projektu została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna skierowana do uczniów
 i nauczycieli podsumowująca osiągnięte rezultaty i zrealizowane cele.

KRÓTKIE WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW PROJEKTU (NAUCZYCIELI, RODZICÓW, PRZEDSTAWICIELI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ)

 1. Maria Marciniak – szkolny koordynator projektu-nauczyciel
  j. angielskiego
  „Udział szkoły w projekcie międzynarodowym był dla nauczycieli wielkim wyzwaniem a dla uczniów niewątpliwą atrakcją. Realizując poszczególne zadania nie tylko zdobywali nowe umiejętności, ale także nawiązywali nowe przyjaźnie, uczyli się przełamywać bariery poznając inne kultury. Mieli możliwość podróżowania do innych krajów, co niewątpliwie zwiększało ich motywację”.
 2. Alicja Gizińska – rodzic ucznia uczestnika projektu
  „Udział mojego syna w projekcie „Comenius” sprawił, że brał udział w wielu ciekawych zajęciach na terenie szkoły(np.: komunikowanie się  z rówieśnikami za pomocą Internetu w języku angielskim), uczestniczył   w wycieczkach rowerowych na terenie kraju. Dzięki nim rozwinął swoje umiejętności jazdy na rowerze w grupie, a co za tym idzie musiał zwrócić uwagę na przepisy ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo na drodze. Mój syn brał udział w spotkaniu we Francji, co dostarczyło mu wielu niezapomnianych wrażeń oraz mogliśmy gościć w swoim domu uczniów z Francji w ramach rewizyty Polsce”
 3.  Grzegorz Marciniak- dyrektor szkoły
  „Jednym z priorytetowych zadań szkoły było nawiązanie współpracy międzynarodowej ze szkołami europejskimi- udało się. Podczas realizacji projektu uczniowie nawiązali nowe znajomości, doskonalili język angielski, poznali  nowoczesne sposoby wykorzystania komputerów, poznali obyczaje innych narodów.  Realizacja projektu pozwoliła uczniom naszej szkoły stać się prawdziwymi Europejczykami.”
 4. Leszek Rogowski – nauczyciel wychowania fizycznego
  „Dzięki temu przedsięwzięciu wiejska szkoła pokazała, że można zorganizować dzieciom inne sposoby poznawania świata, wychodzące poza ławkę i klasę. Dzieci przekonały się , że ich rówieśnicy w różnych krajach tak samo bawią się, jeżdżą na rowerach, nawiązują sympatie i pragną poznawać świat. Jestem za propagowaniem tego typu zbliżania społeczeństw”
 5. Grażyna Szatkowska – nauczyciel j.polskiego
   „Projekt okazał się bardzo ciekawym i pożytecznym przedsięwzięciem dla środowiska. Jego realizacja sprawiła, że nie tylko dzieci, ale tez i rodzice zainteresowali się kulturą, językiem, obyczajami, a przede wszystkim kuchnią innych narodów. Poznanie przedstawicieli innych nacji wprowadziło ożywienie w monotonne życie mieszkańców, ubarwiło je a jednocześnie poszerzyło wiedze o świecie”.

6.    Janusz Wysoki – sekretarz UG Zawidz- koordynator oświaty
 „Realizacja projektu to znakomita promocja szkoły, naszej gminy i miejscowości. Folder wycieczki rowerowej po terenie Mazowsza (okolice Płocka i Sierpca) stworzony prze uczniów, może posłużyć do wytyczenia szlaków i ścieżek rowerowych na naszym terenie”.

PRODUKTY (do pobrania)
- Program wycieczki rowerowej w Polsce
- Program wycieczki rowerowej w Turcji
- Prezentacja naszego regionu i kraju
- Prezentacja  Francji i szkoly w Lille
- Wyniki ankiety dotyczącej wykorzystania rowerów w Polsce
- Prezentacja Wegrów
- Historia rozwoju środków transportu we Francji
- Historia rozwoju środków transportu w Polsce

 INNE
-prezentacja uczniów z Turcji

Wszystkie pliki  z projektu  w formacie  pdf można pobrać tutaj.>>
Do ich uruchomienia potrzebny jest darmowy program ADOBE READER

GALERIE

:: Wycieczka rowerowa w Polsce- 11-15 maja 2009r .
:: Wycieczka rowerowa w Turcji - 18-23 maja 2009r.
:: "zielona szkoła"-Sendeń
:: zdobywamy kartę rowerową
:: wycieczka rowerowa
:: konkurs plastyczny
:: spotkanie w Lille
:: zdjęcia umieszczone na stronie naszych węgierskich partnerów

UCZESTNICY PROJEKTU
Uczniowie klas VIa i VIb uczestniczący w projekcie

W PROJEKCIE WSPIERALI NAS     

 
Advertisement


Andrzejkowa noc 39

Licznik odwiedzin
Stronę odwiedzono 19579693 razy
Pogoda

POGODA

 • GALERIA ZDJĘĆ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • GALERIA ZDJĘĆ
Strona główna
Nauczyciele
Wiadomości
Samorząd
Karta Rowerowa
Dla klas I-III
Szkoła z klasą 2.0
Comenius
Primalingua
Bezpieczny internet
O nas w prasie
Sprawdziany kl.VI
Mapa strony
Poprzednia strona szkoły
UKS "ORZEŁ"
O nas w prasie
CHAT (Czat)
Programy
Dokumenty szkolne
Download
LINKI
MEN
Kuratorium -Warszawa
O nas w prasie
Oświata-linki
Zawidz w internecie
Translate site
« < Czerwiec 2019 > »
N Pn Wt Śr Cz Pt So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Kto jest On-line
Odwiedza nas 8 gościwirtualna gazetka szkolna


Bezpieczna strona